Paglabas ng order sa kontraktwalisasyon, nauwi sa walk out. March 8, 2017